Сайтът е в процес на разработка.

Целта на сайта е изследване на средства за предаване на данни за местоположение в реално време към публично достъпен сървър. Изследването не е с цел материална изгода. Идеята е да се помогне за разработване и проверка на средства и алгоритми за подпомагане търсенето на изгубени хора в планини, да се провери и систематизира информацията за покритието на мобилните оператори в планините. Възможни са и други ползи.

Заедно с ползите в процеса на изследването ше се описват и рисковете от подобна инициатива.